gototopgototop


fresh menu right
HPD Tomislav Cernik

Priznanja PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
26. listopada 2012.

Dodjela Priznanja za počasnog člana Osnovnoj školi "Matija Gubec" Cernik prigodom proslave 100. obljetnice Društva. Predsjednik Đuro Vuk uručio je Priznanje ravnatelju škole Mati Ordaniću. Prema Pravilniku o dodjeli priznanja aktivnim članovima Udruge, HPD "Tomislav" iz godine u godinu nagrađuje priznanjima doprinos i vjernost svojih članova.

Aktivnim članom Udruge smatra se svaki član koji aktivno radi u jednoj od sekcija ili kao član jednog od odbora Udruge. Priznanja se dodjeljuju s jedne strane kao priznanje za nesebičan i dobrovoljan rad, a s druge strane kao poticaj mlađima da nastave započetim putem.

Diploma za 5 godina aktivnog članstva u "Tomislavu" Za aktivno članstvo dodjeljuju se slijedeća priznanja:
• 5 godina - DIPLOMA
• 10 godina - GRB UDRUGE
• 20 godina - BRONČANI ZNAK
• 30 godina - SREBRNI ZNAK
• 40 godina - ZLATNI ZNAK
• 50 godina - POČASNI ČLAN
• povodom vjenčanja
• povodom smrti

Zlatni, srebrni i brončani znak Društva - priznanja za 40, 30 i 20 godina aktivnog članstva

Aktivnim članstvom smatra se ona godina kada je član bio najmanje na 50% proba i nastupa u toj godini.
Članovi koji su kao priznaje za svoj rad dobili brončani, srebrni ili zlatni znak Udruge, obavezni su ih nositi na svim javnim nastupima.

 

Priznanje za 10 godina aktivnog članstva Priznanje za počasnog člana Društva

Skupština Udruge na prijedlog Upravnog odbora može donijeti Odluku o proglašenju počasnog člana HPD "Tomislav".

Počasni član Udruge osim za 50 godina aktivnog djelovanja može biti i fizička ili pravna osoba koja je svojim radom ili dugogodišnjim djelovanjem unaprijedila, naročito se istakla u radu ili pridonijela afirmaciji Udruge.

Prigodom vjenčanja, aktivnim članovima HPD "Tomislav" s minimalno jednom godinom staža u Udruzi, dariva se prigodan poklon, a na samom vjenčanju mješoviti zbor ili tamburaški orkestar svojim će nastupom uveličati čin vjenčanja u Cerniku ili Novoj Gradiški.
1988. godine prvi je puta primijenjen članak Pravilnika da prigodom vjenčanja aktivnih članova nastupi mješoviti zbor ili tamburaški orkestar. Ta je čast pripala prvim mladencima Mariji Mašić i Draženu Štefanoviću.

HPD "Tomislav" u cerničkoj crkvi na vjenčanju Marije Mašić i Dražena Štefanovića 1988. godine

Svakom aktivnom članu Udruge, prilikom posljednjeg ispraćaja (smrti), Udruga će položiti vijenac i oprostiti se prigodnom pjesmom.

Pored priznanja svojim članovima HPD "Tomislav" dodjeljuje zahvalnice i priznanja vanjskim suradnicima i donatorima koji na razne načine pomažu rad Udruge.

Zahvalnica za pomoć u izgradnji Slavin doma u Cerniku

 

Zbirka plakata

  • Zbirka plakata
  • Zbirka plakata
  • Zbirka plakata
  • Zbirka plakata
  • Zbirka plakata
  • Zbirka plakata
  • Zbirka plakata
  • Zbirka plakata
  • Zbirka plakata
  • Zbirka plakata

Pregled članaka

Monografija

Povodom 100. godina Društva
Facebook grupa HPD "Tomislav"



Copyright © Hrvatsko pjevačko društvo "Tomislav" Cernik