gototopgototop


fresh menu right
HPD Tomislav Cernik

Dragutin Begović PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
09. listopada 2012.

Dragutin Begović rođen je 29. prosinca 1895. u Kreševu u BIH. Osnovnu je školu završio u Komušini a Isusovačku gimnaziju u Travniku gdje je dobio i prvo glazbeno obrazovanje, ovladavši najtežim instrumentom - violinom. Nakon gimnazije odlazi u Sarajevo i pohađa Učiteljsku školu, ali zbog sudjelovanja u protuaustro-ugarskim demonstracijama biva isključen u trećem razredu.

1915. g. pozvan je u vojsku i upućen na bojišnicu gdje je obolio i bio otpušten 1917. g. Od 1919. do 1920. uspio je završiti učiteljsku školu i na maturi, između ostalih predmeta, polaže ispite iz violine i orgulja.

1921. g. kao učitelj službuje u Babinoj Gori, selu kraj Virovitice, postaje zborovođom školskog zbora i voditeljem crkvenog zbora. 1926. g. premješten je u selu Tomašicu pokraj Garešnice, gdje osniva i vodi HPD "Bršljan". Uz pjevače u "Bršljanu" djeluje i tamburaški orkestar, a Begović još vodi školski i dječji pjevački zbor i tamburaše, crkveni župni pjevački zbor, organizira i vodi gradnju vatrogasnog doma i aktivno djeluje u "Seljačkoj slozi". S HPD "Bršljan" nastupa na smotri seljačkih društava 1927. i 1930. g. u Zagrebu te 1929. u Garešnici. 1928. g. pohađa dvomjesečni tečaj za zborovođe u Zagrebu, a među ostalima, predavači su mu bili R. Matz, N. Faller, F. Lhotka i F. Dugan.

Begović s "Bršljanom" u Tomašici 1927. godine

Nakon uvođenja diktature kralja Aleksandra 1929. godine svako djelovanje pod hrvatskim imenom i trobojnicom bilo je opasno pa se dekretima vlasti učitelji premještaju, tj. protjeruju u najzabitnija mjesta širom države. Tako Begović dospijeva u selo Ropočevo u Šumadiji (Srbija) na vrijeme od godinu dana.

1932. g. započinje njegov učiteljski i glazbeni rad u Cerniku. Svojim uspješnim i svestranim prosvjetnim i kulturnim djelovanjem ostavio je značajan trag u društvenom životu Cernika. Bio je zborovođa HPD-a "Tomislav", s prekidima zbog zabrana rada, sve do 1940. g., predsjednik Hrvatske čitaonice, glavni poslovođa Odbora za izgradnju Hrvatskog doma, vodio je dječji tamburaški zbor, dječji i diletantski zbor, bio je upravitelj škole te orguljaš u crkvi Sv. Petra. Obnašao je i dužnost predsjednika kotarske organizacije Saveza hrvatskih učiteljskih društava, ali se na toj dužnosti zahvalio nakon što nije prihvaćena njegova inicijativa da se izgradi učiteljski dom i osnuje učiteljski pjevački i tamburaški zbor.

Begović s HPD-om "Tomislav" u Bosanskoj Gradiški 1938. godine

O svome radu u Cerniku Begović je u školskoj Spomenici zapisao: "Rezultat mog osmogodišnjeg rada će drugi tek naknadno prosuditi. Jedno velim: radio sam od srca za svoj narod, radio i preko svojih slabih fizičkih sila, i sve radio besplatno. Puno sam imao toga da progutam od pojedinaca, ali ustrajao sam do kraja, da osvjetlam što više obraz nesebičnih hrvatskih učitelja. Bog neka dadne da sav rad malog seoskog učitelja blagoslovi, na sreću našega sela, na diku i ponos učiteljskog stališa."

1940. g. na svoj je zahtjev premješten u Zagreb gdje je u Ministarstvu prosvjete radio sve do umirovljenja.

Umro je 15. listopada 1979. g. i sahranjen na zagrebačkom groblju Mirogoju. Na sprovodu Dragutinu Begoviću HPD "Tomislav" zastupali su tajnik Miljenko Rosić i zborovođa Vinko Sokić.

 
Povezani članci :

» Vinko Sokić

Učitelj glazbe i dirigent, rođen je u Cerniku 5. siječnja 1923. godine u brojnoj radničkoj obitelji. Od djetinjstva pokazuje interes i talent za glazbu pa već u pučkoj školi upoznaje notno pismo i postaje članom tamburaškog školskog...

» Dragutin Gjurić

Pravnik, publicist, glazbenik, sin je cerničkih roditelja Karle i Helene Gjurić rođ. Spitzer. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Novoj Gradiški, a studij prava u Zagrebu 1937. godine.Kao sudac službuje u Vukovaru do 1939. g., a do 1944....

» Franjo Kumić

Franjo Kumić, prosvjetni i glazbeni djelatnik rodio se u Novoj Gradiški 19. travnja 1879. g. U rodnom je gradu završio pučku školu, a potom u Petrinji Učiteljsku školu te se kao mlad učitelj najprije zaposlio u Gornjim Bogićevcima (3...

Zbirka plakata

  • Zbirka plakata
  • Zbirka plakata
  • Zbirka plakata
  • Zbirka plakata
  • Zbirka plakata
  • Zbirka plakata
  • Zbirka plakata
  • Zbirka plakata
  • Zbirka plakata
  • Zbirka plakata

Pregled članaka

Monografija

Povodom 100. godina Društva
Facebook grupa HPD "Tomislav"Copyright © Hrvatsko pjevačko društvo "Tomislav" Cernik