gototopgototop


fresh menu right
HPD Tomislav Cernik

Franjo Kumić PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
09. listopada 2012.

Franjo Kumić, prosvjetni i glazbeni djelatnik rodio se u Novoj Gradiški 19. travnja 1879. g. U rodnom je gradu završio pučku školu, a potom u Petrinji Učiteljsku školu te se kao mlad učitelj najprije zaposlio u Gornjim Bogićevcima (3 mjeseca) da bi na svoj zahtjev dobio učiteljsko mjesto u Cerniku 1897. godine. U Cerniku je ostao u službi sve do umirovljenja 1933. godine.

Zapažen je prosvjetni djelatnik i od 1928. godine obnaša dužnost ravnatelja Pučke škole u Cerniku. Svoj je učiteljski poziv shvaćao vrlo ozbiljno i zdušno se posvetio svekolikom obrazovanju djece, mladeži i odraslih.

Uz obvezne obrazovne školske predmete njegovao je osobito ručni rad (sadnja i cijepljenje voćaka i vinove loze) kod dječaka te druge aktivnosti povezane s unapređenjem tadašnjeg seoskog života i gospodarstva. S učenicima je obavljao i arheološka istraživanja na području Cernika i okolnih mjesta te nalaske slao u Arheološki i Prirodoslovni muzej u Zagrebu.

Franjo Kumić je bio domaći čovjek (roditelji iz Cernika) pa se rado družio s cerničkim pukom i nenametljivo poučavao ljude koječemu, između ostalog i političkim prilikama onog vremena. Svakodnevno je nakon posla svraćao u čitaonicu da pročita najnovije izdanje novina ili vrati pročitanu knjigu. Tu je čitaonicu osobno utemeljio 1908. g. a njezinim predsjednikom postao 1928. godine.

S obzirom da je u učiteljskoj školi stekao glazbeno obrazovanje a bio je "pravi narodni" učitelj, pun domoljubnog i prosvjetiteljskog zanosa, pridružio se inicijativi da se u Cerniku utemelji pjevačko društvo. Čim je stupio na učiteljski posao, imenovan je orguljašem cerničke crkve što je značilo i rad s pjevačima na koru.

Kumić je stekao iskustvo koje će mu pomoći u radu sa školskom djecom (školski zbor), ali i s pjevačima u HPD-u "Tomislav". Bio je zborovođa punih 28 godina, zaslužan je za razvoj i uspjehe Društva od utemeljenja do 1933. godine. Od 1897. g. do 1933., dakle svoj puni radni vijek, proveo je u službi crkvenog orguljaša.

Kumić je shvatio da uzoran rad s djecom u školi jamči uspješan glazbeni rad s "Tomislavom", a to opet unapređuje crkveno pjevanje i općenarodnu glazbenu kulturu.

Pri odlasku u zasluženu mirovinu na oproštaju s kolegama učiteljima, a izlazeći iz zbornice, Kumić će reći: "Kao mladić ušao, a kao starac izlazim iz ovoga dragog mi doma".

Kao umirovljenik Franjo Kumić živi u Novoj Gradiški i zdušno sudjeluje u radu HPD-a "Graničar" kao potpredsjednik i, povremeno zborovođa sve do poznih godina svoga života.

Umro je 7. rujna 1950. godine i sahranjen na centralnom groblju u Novoj Gradiški.

 
Povezani članci :

» Vinko Sokić

Učitelj glazbe i dirigent, rođen je u Cerniku 5. siječnja 1923. godine u brojnoj radničkoj obitelji. Od djetinjstva pokazuje interes i talent za glazbu pa već u pučkoj školi upoznaje notno pismo i postaje članom tamburaškog školskog...

» Dragutin Gjurić

Pravnik, publicist, glazbenik, sin je cerničkih roditelja Karle i Helene Gjurić rođ. Spitzer. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Novoj Gradiški, a studij prava u Zagrebu 1937. godine.Kao sudac službuje u Vukovaru do 1939. g., a do 1944....

» Dragutin Begović

Dragutin Begović rođen je 29. prosinca 1895. u Kreševu u BIH. Osnovnu je školu završio u Komušini a Isusovačku gimnaziju u Travniku gdje je dobio i prvo glazbeno obrazovanje, ovladavši najtežim instrumentom - violinom. Nakon gimnazije...

Zbirka plakata

  • Zbirka plakata
  • Zbirka plakata
  • Zbirka plakata
  • Zbirka plakata
  • Zbirka plakata
  • Zbirka plakata
  • Zbirka plakata
  • Zbirka plakata
  • Zbirka plakata
  • Zbirka plakata

Pregled članaka

Monografija

Povodom 100. godina Društva
Facebook grupa HPD "Tomislav"Copyright © Hrvatsko pjevačko društvo "Tomislav" Cernik