gototopgototop


fresh menu right
HPD Tomislav Cernik

Popis izvođenih skladbi PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
04. listopada 2012.

 

POPIS OBRAĐENIH I IZVOĐENIH SKLADBI
mješovitog, ženskog i muškog pjevačkog zbora, tamburaškog orkestra, aktivnosti dramske i folklorne sekcije

A.Anđel: "OJ JESENSKE DUGE NOĆI"

Anđelić: "POLETI PJESMO NAŠA"

B.Antonić:
"LEPAJ MARE"
"PLOVI, PLOVI"
"PALA MAGLA"
"IZRASLA JE KOPRIVA"
"ZEMLJA UZDRHTA"

J.Arcadel: "AVE MARIA"

M.Arko - J.Vrhovski: "DAVNA POLJA"

J.Andrić:
"KOLO U ŠLJIVIKU"
"KOLO NA RASKRŠĆU"
"UČITELJSKO KOLO"
"KUPI DIKO CIGLICE"
"POLAGANO KOLO"
"ŽETELAČKO KOLO"
"JASNINO KOLO"
"DJEVOJAČKE SANJE" (kvartet)
"PJESMA BEZ RIJEČI"

J.Andrić - D.Cesarić: "SLAVONSKI TRIPTIH"

M.Asić: "BLAGOSLOVLJENA OVA ZEMLJA"

J.S.Bach:
"AH ŠTO VOLIM"
"KOM SUZER TOD" (koral)
"NADGROBNICA"

T. Boch: "ZAGREB MOJ GRAD"

M. Burić: "POSIJMO SJEME"

S. Bombardeli:
"RUŽICE RUMENA"
"KAD BI DRAGU JA VIDIJA"

V.G.Brož:
"U POSAVSKOJ ŠUMI" (vel.gl.sl.)
"MOJ SAN"

N.Bašić:
"LISTAJ GORO"
"TRI ZBORSKE MINIJATURE" (Podne, Notturno, Ptiček slaviček)

L.V.Beethoven-Glasnović:
"NEBESA SLAVE"
"PTIČJA TUGA"

H.Blobner: "RADNIČKI POZDRAV"

J.Bjelovarac: "NAŠA PJESMA"

I.Bozzotti:
"MEDITACIJA - OPROSTI MI O
"MAJKO MOJA" (za dva brača i TO)

H.Bone: "ZAHVALNICA"

D.S.Bortnjanski:
"ANGEL VOPIJAŠE"
"MOĆ LJUBAVI"

R.Brdarić (obrada):
"ŠROTEŠ"
"LIJEPA JANJA"

D.Begović (obrada): "OJ CERNIČE" (Cernička pučka)

B.Birt: "POVRATAK"

Z.Bogdan: "HEJ SALAŠI"

M.Biro-H.Borenić: "MIRNO TEKU RIJEKE"

J.Canić:
"PJESMA BEZ RIJEČI"
"SAN SELJAČKE DJEVOJKE" (st. II. molitva prije spavanja)
"ĐAČKA LJUBAV"

J.Cenić-V.Sokić: "JEDNA JE HRVATSKA"

Čaklec-Starc:
"MI VOLIMO ZEMLJU OVU"

O.A.Canjuga:
"MALA FANTAZIJA"
"PREDIGRA" (tamb. kvartet)
"SPAVAJ SPAVAJ DJETIĆU"

O.A.Canjuga-V.Vila: "U TO VRIJEME GODIŠTA"

E.Cossetto:
"LETI PJESMO"
"FOLKLORNI KONCERT BR.1:
- MOJA DIRIDIKA
- POSAVSKI DRMEŠ
- TRI JETRVE
- SLAVONSKA POSKOČICA
- LETOVANIĆ
- ZDRAVI BILI DED I BAKA
- ŠOKAČKA PISMA I KOLO
"PJESMA MLADOSTI"
"MI ĆEMO MLADI"
"MAJ"
"ZAPIS IZ SLAVONIJE"
"ORKESTAR"
"ČAST VAM LJUDI GRADITELJI"
"DOMOVINI"
"NAŠA MLADOST"
"ZEMLJO VOLJENA"
"ZBOGOM MATI"
"PRKOSNA BALADA"
"ZEMLJO NAŠA"
"PROSIJALA SJAJNA MJESEČINA"
"OJ IVANE IVANIĆU"
"LEPE TI JE ZAGORJE ZELENE"
"DA SE POVEZEMO"
"MURA, MURA"

E.Cossetto-V.Sokić: "PJESNIČKI SVATOVAC"

P.I.Čajkovski:
"NADGROBNICA"
VALCER IZ BALETA "TRNORUŽICA"

P.Degeyter: "INTERNACIONALA"

F.Dugan ml.:
"ZAHVALNICA"
"JURJEVSKA IZ DOBRANCA"
"UZ KOLO"

F.Dugan st.:
"MOLITVA"
"LEPI JURO"

F.Dugan-V.Vila: "SVIM NA ZEMLJI"

HCK-V.Vila: "NARODI NAM SE"

L.Delibes: "VALCER IZ BALETA COPELIA"

N.Devčić: "MITRALJEZA"

A.Dobranić: "GARAVUŠA"

A.Dvorák: "GOSPOD BOG JE PASTIR MOJ" (iz ciklusa Bibličke pisme)

N.Diklić: "DRUŽE"

Đ.Eisenhuth: "KROZ NOĆ"

R.Eugehardt: "AVE MARIA"

N.Faller: "PJESMA RODNOG KRAJA"

D.Fio:
"FERNANDINE MOJ"
"U NAŠEG MARINA"

M.Ferić:
"POSAVSKI DRMEŠ"
"BILJANA PLATNO BELEŠE"

Ž.Fočić: "OD DRAVE DO DUNAVA"

M. pl. Farkaš:
"SANTA LUCIA" (Napuljska barkarola)
"DUNAVSKI VALOVI"

F.Fosić: "SVA SI LIJEPA"

M.T.Fosić: "ISUSE KRALJU"

J.Gotovac:
"JADRANU"
"NAŠ GRAD"
"NOVE BRAZDE"
"KAMENA DJEVA"
"ZAVRŠNO KOLO IZ OPERE ERO S ONOG SVIJETA"
"PJESMO MOJA RASPJEVANA"
"SLAVA LISINSKOM"
"DOBRA VEČER UZORITA"
"OMILI MI U SELU DIVOJKA"
"EVO SAM TI DOŠA"
"SADA SVI U SKUPU"
"TAJNA LJUBAV"

P.Gotovac:
"KUKURUZI SE NJIŠU"
"REPUBLIKO SLAVO NAŠA"

Z.Grgošević: "PJESMA ORAČA"

H.Gallus: "ECCE QUOMODO"

F.Gruber: "TIHA NOĆ"

Lj.Galetić: "OD SVA ČETIRI VJETRA"

V.Glavacki:
"TAMBURA NEK SVIRA"
"GRDIT ĆE TE NANA"

R.Gobec: "PJESMA O SLOBODI"

A.Grečaninov: "VALCER"

M.Gavrilović:
"VOLJENI GRADE"
"KAM DA SE POJDE"
"VESELA JE SLAVONIJA"

N.Hercigonja:
"JUGOSLAVIJO"
"NAŠA PJESMA"

M.Haydn:
"TENEBRŽ FACTE SUNT"
"O BOŽE NISAM VRIJEDAN"

G.F.Händel: "ALELUJA" ("TOMISLAV" sa zborom CPMS-Zagreb)

D.Hruza:
"SAVSKI VALOVI"
"HRVATSKO PRELO"
"VESELO SRCE"

J.Hatze:
"MAJKA"
"SERENADA"
"SLAVONSKA RAPSODIJA"

Hrvatski crkveni kantual: "KRALJICE NEBA, RADUJ SE"

M.Jušić-J.Zgorelec: "ZASTAVA KRISTA KRALJA"

S.Irodier-V.Sokić: "LA PALOMA"

S.Janković:
"JESENSKA"
"SPLET NARODNIH KOLA"
"ŠOKAČKO CVIĆE"
"U LIVADI"
"STAROVIRSKE PISMICE"
"SLAVONSKA TUŽALJKA"
"SLAVONSKI NARODNI MOTIVI"
"SVATOVAC"

T.Yesseta: "HRVATSKA PUČKA MISA" (PZ/TO)

V.Juriša: "MALA PREDIGRA"

Đ.Jusić-B.Starc: "JEDAN DAN"

B.Krnić:
"KOLEDARI"
"ŽETELAČKA"
"POČEO JE RADNI DAN"
"PJESMA O MOJOJ ZEMLJI"
"PIONIRI STUPAJU"
"KUPLET: POŠTAR ŠTEF"
"KROZ ČARŠIJU"

V.Klaić: "SVRAĆANJE"

J.Kaplan:
"PJESMA SIJAČA"
"PJESMA ŽETELACA"
"KOLIJEVKA MOG DJETINJSTVA"
"PJESMA RODNOG KRAJA"
"PEJSAŽ I."
"HRVATSKOJ" (praizvedba)
"JELENČE MALENO"
"ZA MIR I SLOBODU"
"STOPE NA KAMENU"

J.Kaplan-D.Tadijanović: "DUGO U NOĆ"

P.Kemf: "ŠIROM SLAVONIJE"

J.Kaliman-Kaplan: "BARKA MOJIH SNOVA"

I.Kirigin:
"PJESMA NOVE MLADOSTI"
"MI SMO POPUT ZEMLJE"

C.Kreutzer: "PASTIROVA PJESMA"

P.Kinderić-I.Mikić-B.Gali: "MOLITVA" (solist Josip Vrbanec)

H.Koch: "RUMBALA"

P.Kolarić-J.Njikoš:
"MIRUJ, MIRUJ
SRCE MOJE"

L.Kozinović: "KRALJICI MIRA"

M.Kozina: "HEJ DRUGOVI"

A.Kabiljo: "FINALE IZ MJUZIKLA JALTA"

O.K.Kolb:
"NA MAJČINOM KRILU"
"RADOVAN KONCERTNA KORAČNICA"
"MARIJO MAJKO LJUBLJENA"
"PRISTUPIT ĆU"
"AVE MARIA"
"VEČERNJI ZVON" (duet i orgulje)

N.Kalogjera-Kršek:
"MAŠKARE"
"MI SMO DEČKI"

N.Kalogjera-Stanković: "KORAČNICA IZ FILMA NERETVA"

P.Krelja: "VRAGOLAN"

F.Lhotka:
"HRVATSKI SVATOVI"
"SVATOVSKA"
"SLAVONIJO"
"VESELI KOVAČI"
"ZEMLJA SLOBODE"
"ŠTO NAM RADI ONAJ DIDO STARI"
"NISAM ZNALA, NISAM VIROVALA"
"EVO SAM TI DOŠLA"
"DA MI JE ZNATI"
"AKO SPAVAŠ VILO MOJA"
"AKO SI LEGLA SPAT"
"MENE ŠILJE MOJA MATI"
"POSKOČICA"
"DREMALA, SPAVALA"

I.Lhotka Kalinski:
"ŠOKAČKE NARODNE"
"TRI DJEVOJKE"
"NA OBALI"
"MLADOST"

I.Lhotka Kalinski-Vidošić:
"POTOČIĆ"
"VRANI SE KONJI IGRAJU"

F.Livadić:
"POŽUDA DOMOVINE"
"JOŠ HRVATSKA NIJ PROPALA"

V.Lisinski:
"IZ ZAGORJA OD PRASTARA" (Prosto zrakom ptica leti)
"MORE DIKO"
"PRELJA"
"MOJA LAĐA"
"OJ TALASI"
"ZBOR HRVATICA IZ OPERE "PORIN""
"ARIJA ZORKO MOJA IZ OPERE PORIN"
"PJESMA POSLIJE OBUKE"
"CUM INVOCAREM"

St.Lovrić:
"GINE, VENE"
"TUŽALJKA"

Lang-Stojanović:
"DA MI DAMO DEČKE
"IZBIRATI"

A.Lajovic: "KIŠA"

F.Lučić: "RODIO SE BOG I ČOVJEK"

R.Matz:
"HRVATSKI PJEVAČKI POZDRAV"
"SELJAČKA SLOGA" (1929.)
"JAČKA" (iz Gradišta)
"PROLJETNA PJESMA"
"ZDRAVA MARIJA" (Domjanić)
"POSLUŠAJTE SVI SADA"
"NADGROBNICA" (U DUBINI GROBA)
"PJESME IZ SLAVONSKOG BRODA"
"S ONU STRANU VODE SAVE"
"U SVATOVIMA"
Kad dolaze po mladu
Dok se plete
Kad je vinac gotov (praizvedba 1975. - tri stavka na rijeci narodne poezije iz Slavonije)
"JASENČICE"
"ŽETELICE"
"POSKOČICA"
"HRVATSKA MISA U D-duru"
"ZDENAC"
"U NAŠEM SELU"
"ĐES MI DIKO"

P.Mascagni-Raljušić:
"INTERMEZZO" (iz opere Cavalleria Rusticana)

Iv.Muhvić:
"SNIVAJ SLATKO"
"MIR"
"NADGROBNICA"
"JORGOVAN I SLVUJ"

F.Mendelssohn: "PJESMA VENECIJANSKIH GONDILIJERA"

B.Mihaljević:
"PJEVAT ĆE SLAVONIJA"
"MOJA SEKA"

B.Mihaljević-V.Sokić: "SLAVONIJO"

Đ.Maršan-N.Kalođera: "BOŽE ČUVAJ HRVATSKU"

Đ.Maršan-V.Sokić: "VIVAT CROATIA"

Mravec: "JESENSKI ZVONČEKI"

M.Majer:
"HRVATSKO KOLO"
"HRVATSKA"

W.Mayer: "INTERMEZZO" (T.kvartet)

W.A.Mozart: "AVE MARIA" (duet K.Piljić i A.Zec)

I.Matetić Ronjgov: "PJESMA SLOBODI"

A.Marković:
"EX SLAVONIJA" (solo Z.Petrić i TO)
"CANITE CANTICUM NOVUM"

G.De Marzi: "SIGNORE DELLE CIME"

S.Mokranjac:
"II RUKOVET"
"VIII RUKOVET"

A.Milanović: "NA BRODICI"

V.Mirk: "KOLO"

V.Novak:
"HRVATSKOJ"
"HRVATOM"
"POZDRAV DOMOVINI"
"BOG I HRVATI"
"SANAK SPAVA"
"DOBRA VEČER UZORITA"
"VEČERNJI ZVON"
"BI MIRNA NOĆ"

J.Njikoš:
"SLAVONIJO ZEMLJO PLEMENITA" (solist J. Blazina)
"POZDRAV ŠUMI" (solist N. Terzić)
"LEGENDA O TAMBURICI"
"NA TE MISLIM"
"KOD BIJELE LAĐE"
"KROZ PONOĆ NJEMU"
"PROŠETAJ JELO"
"PJESME IZ NOB-e"
"TAPŠE KOLO"
"NEK ŽIVI RAD I SLOBODA"
"VESELO JE NAŠE SELO"
"SA CERNIČKIH SOKAKA" (glazb. slika TO)
I. Eto cerničke mladosti
II. U pohodu franjevačkom samostanu
III. Poigrajmo kolo
"DIVA MARICA ŽITO DOŽELA"
"PRID ZORU JE LIPO MILOVANJE"
"SLAVONIJO ZLATNA RUŽO HRVATSKA"
"BLAGDAN" SVEČANA OUVERTURA
"OJ BARANJO LIPA I BOGATA"
"ROMANCA U G-duru"
"ELEGIJA O LISINSKOM"
"SA SLAVONSKIH SOKAKA"
"ŽELIM BITI SLAVONIJO S TOBOM"
"VEZAK VEZLA"
"IZ ZEMLJE SAM ČESTITIH HRVATA"
"OJ HRVATSKA OJ"
"ŽETVA"

K.Odak:
"OJ DJEVOJKO"
"DREMLE MI SE DREMLE"

J.Ocvirk:
"NOĆ NA SAVI"
"SKOČI DJEVOJČICE"
"IDILA"

F.Pokorni: "TEČE VODA TEČE"

F.Pintarić-V.Sokić: "PASTORALE" (DUDAŠ - TO)

M.Prebranda:
"DVIJE DALMATINSKE"
"NA BEMBAŠU"

Đ.Prejac: "VU PLAVEN TRANCI"

Prejac: "ROMANCA"

F.Pokaz: "DUŠO MOJA MARO"

B.Potočnik: "SUNČANE RAVNI"

V.Paljetak-V.Sokić-A.Aga: "FALA" (rev. i prepjev.)

J. De Pres: "ET INCARNATUS EST"

C.Octochorda: "OČE NAŠ DOBRI"

I.Peran: "HRVATSKA MISA"

J.Runjanin-A.Mihanović: "LIJEPA NAŠA DOMOVINO"

B.Rakijaš:
"DVA KOLA"
"PARTIZANSKA IZ SLAVONIJE"
"JELENA VEZE"

B.Rašan:
"ISTRI"
"HIMNA ISTRE" (KRASNA ZEMLJO)

Z.Runjić: "VESELI VLAK" (pripr. PZ i TO)

R.Rajter:
"ZA MIR"
"HRAST"

A.Rubinstein-Rajter: "MELODIJA"

S.Radenković: "RADNIČKI POZDRAV"

S.Radosavljević: "ZAVIČAJNA"

Ratkajski: "PRVO CVIJEĆE"

S.Stepanov:
"SLAVONSKA BERBA"
"CVIJEĆE MI POLJE POKRILO"
"SLAVONSKI MOMAČKI ZBOR"
"IMAM DIKU"

R.Simoniti: "BOLEN MI LEŽI"

H.Singer: "KONJUH PLANINOM"

V.A.Slavjanski: "EJ UHNJEM"

Ruska narodna: "ŠIROKI DNJEPAR"

E.Suchon: "KAKO SI MI KRASNA"

R.Schumann: "MALA ROMANCA"

J.Straus-M.Ferić: "RADETSKY MARSCH"

Stamać-Bradić: "MAESTRAL"

A.Skobalj: "ŽIVOT SVOJ PRIKAZUJEMO BOGU"

A.Smolka: "ZDRAVO DJEVO"

M.Stahl: "MILOST"

V.Sokić-T.Bilopavlović: "GESLO HPD TOMISLAV" (praizvedba 1995.)

V.Sokić:
"OJ SAVICE"
"VIŠNJICA JE ROD RODILA"
Tri cerničke zapisao i revidirao: "OJ CERNIČE, CERNIČKO KOLO i KOLO KARAKAČA"
Zapis i obrada: "PASTIRSKA" (NA SALAŠI KOD BETLEMA")
Revidirao: "BLIŽE O BOŽE MOJ"
Arr. starograd.: "POKRAJ SAVE KUĆA MALA"

F.Šram: "GOLUB I DJEVOJKA"

Štefanini: "MILO MALO MOJE SELO"

Z.Špoljar:
"ODBI SE BISER GRANA"
"PLAVA MOMA"
"KIŠA PADA"
"SVATOVSKA IZ SRIJEMA"

V.Špoljarić:
"NAŠE GORICE"
"ŽETELAČKA"

J.Škorjanec:
"MIRNO SPAVAJ DRUŽE
STARI"

Z.Špišić-Kuzmanović: "KAD SU O POVRATKU ŠUMJELE VRBE I VLATI"

Z.Špišić-M.Jandrošić: "SUZA ZA ZAGORSKE BREGE"

R.Šimunaci:
"NA OBALI SAVE"
"POZDRAV DOMOVINI"
"JEDNE TIHE NOĆI"

Š.Šrabec: "DALMATINSKI ŠAJKAŠ" (duo i TO)

N.Toth:
"KUMEK S VOLI"
"JESENOVAČKA SVITA"

M.Tajčević:
"SADILA TIMKA BOSILOK"
"BORJANO BORJANKE"
"MAGDO, MAGDO MORI"

Z.Tutić-R.Dujmić-T.Uhlik: "MOJA DOMOVINA"

R.Taclik:
"HAJD U KOLO"
"MOSTARSKI PAZAR"
"OJ BOSILJE BILJE"
"DOĐI DUŠE PRESVETI" (Posljednica)

R.Taclik-D.Domjanić: "TAMA JE SVUD"

I.Tijardović: "LIVADE, ŠUME I POLJA ŽITA"

V.Tomerlin:
"PJESMA O PJESMI" (pripr. PZ i TO)
"ZDRUŽENA SLOVA" (pripr. PZ i TO)
"VESELI VLAK" (pripr. PZ i TO)

V.S.Vilhar:
"NAŠE PJESME"
"RASTI RUŽO"

V.S.Vilhar-V.Sokić: "S VELEBITA KLIK SE ORI"

V.S.Vilhar-P.Sager: "HRVATSKA DAVORIJA"

A.J.Varlamov: "KRASNI SARAFAN"

T.Vidošić:
"SLAVONSKI SCHERZO"
"ŠKRIPI ĐERAM"
"U KOLU"

R.Wagner: "SVADBENI ZBOR"

P.Wagner: "PJEVAJTE GOSPODINU"

K.Wojtyla: "KRIST NA ŽALU"

J.Vrhovski: "NAŠE SELO"

S.Vukosavljev: "FIJAKERIST"

B.Vuković: "HRVAT U GRADIŠĆU"

H.Venzel: "DER ZITHERBUB" (klavir četeveroručno)

Vangelis-V.Sokić: "CONQUEST OF PARADISE"

Ivan pl. Zajc:
"DVA MADRIGALA"
1. Ljepota cvijećem krasi se
2. Plavo kad nebo tone
"POPUTNICA HRVATSKOG DOMA"
"HVALITE GOSPODA"
"DOMOVINI I LJUBI" (solo tenor uz TO Z.Prelčec ili Z.Petrić)
"U SALI VELIKOG VIJEĆA"
"LASTAVICAM"
"ZBOR VILA" (ljubio je goluban - iz opere N.Š.Zrinjski)
"ZRINSKO-FRANKOPANKA"
"RADNIČKA HIMNA"
"ŽIVILA HRVATSKA" (Glasna jasna)
"USTAJ VILO"
"BUDNICA" (Mi smo braća)
"CURIČICA MALA"
"TRI ČAŠE"
"OFFERTORIUM PASTORALE" (Dvopjev za sopran i alt)
"AVE MARIA"
"NA GONDOLI" (iz opere N.Š.Zrinjski)
"USPAVANKA JELENE" (N.P.Sobjeslavski)
"VIR" (N.P.Sobjeslavski)
"DUET EVE I ZRINJSKOG" (Sobjeslavski i Prelčec)

I.pl.Zajc - V.Sokić:
"HIMNA SLOBODI" (iz Gundulićeve "Dubravke" PZ i TO)
"FRANKOPANKA" (PZ i TO)

I.pl.Zajc - J.Stojanović:
"NOĆNI STRAŽARI" (TO)

I.pl.Zajc - D.Hruza:
"VEČER NA SAVI" (PZ i TO)
"U BOJ, U BOJ" (iz op. N.Š.Zrinjski PZ i TO)

M.Zuber:
"KUĆICE STARA"
"KAD NOĆCA SE SPUSTI"

V.Žganec:
"MARICA SE VESELI"
"MURA, MURA"
"ZRASLA MI JE ROŽA"
"POD KOPINOM"
"TRI MEĐIMURSKE"
"VEHNI, VEHNI FIJOLICA"
"PIJ MILA PIJ"
"NJOJ JE PRA VEČER"
"ZIBU HAJU"
"VEČERNJA PJESMA"
"MALO JA, MALO TI"
"MOMČE MI PROĐE KROZ SELO"
"POD OKNOM"
"LEHKU NOĆ"
"VU JESENI"
"VUPREM OČI"
"TRI PRIGORSKE"
"PROTULETJE NAM DOHAJA"
"DORICA PLEŠE"
"EVO VAKO TO JE LAKO"

V.Žakić-V.Sokić: "CERNIČKA” (Ispod Lipovice stare)

XVIII. stoljeće: "TI KRISTE KRALJ SI VJEKOVA"

CRKVENI OBREDNI SADRŽAJI CVJETNICE I VELIKOG TJEDNA, LITURGIJSKIH "A", "B" i "C" GODINA, TE USKRSNI, TJELOVSKI I BOŽIĆNI CIKLUSI, PSALMI I HIMNI.

- "HEJ SLAVENI"

KAZALIŠNE PREDSTAVE

1935. Koncert s predstavom: "NA OZLJU GRADU" u Cerniku i Novoj Gradiški
1938. Igrokaz M.Singer: "ZA VOLJU DJETETA" Režiser: Dragutin Begović
1939. Dramska družina: "KUMSTVO" Šaljivi igrokaz
1940. Igrokazi: "NAŠ NOVI ŠKOLNIK" i "KAMENI SVATOVI"
Josip Freudenreich: "GRANIČARI" Režiser Zlatko Prelovšek

 

Zbirka plakata

  • Zbirka plakata
  • Zbirka plakata
  • Zbirka plakata
  • Zbirka plakata
  • Zbirka plakata
  • Zbirka plakata
  • Zbirka plakata
  • Zbirka plakata
  • Zbirka plakata
  • Zbirka plakata

Pregled članaka

Monografija

Povodom 100. godina Društva
Facebook grupa HPD "Tomislav"Copyright © Hrvatsko pjevačko društvo "Tomislav" Cernik